Algemene voorwaarden

Video opnamen

Het is niet toegestaan om ZONDER TOESTEMMING van de artiest, audio en/of visuele opnamen (video/dvd/enz.) te maken. Fotograferen is wel toegestaan.

 

Belastingen

Rinaldo is zelfstandig ondernemer en BTW-plichtig. Hij beschikt over een eigen V.A.R. (zelfstandigheidsverklaring). De gage is ALL-IN (uitkoop). Geen reiskosten.

 

Auteursrechten

Opdrachtgever dient te voldoen aan de eventuele Buma / Stemra-rechten.

 

Toezicht

Opdrachtgever zorgt voor toezicht op ALLE toebehoren van de betreffende artiest. Eventuele schade toegebracht door derden of door het publiek, buiten de schuld van de artiest, zal worden verhaald op de opdrachtgever.

 

Vergunningen

De opdrachtgever is aansprakelijk voor de vereiste vergunningen, wettelijke verplichtingen, t.a.v. speelruimte en voor de veiligheid van de aanwezige personen. Het niet verkrijgen van vergunningen, kan niet als overmacht worden aangemerkt.

 

Overmacht

In geval van overmacht heeft geen der partijen recht op schadevergoeding. Bij ziekte zal de artiest proberen vervanging te regelen.

 

Annulering

Afzeggen van de voorstelling is na ondertekening door beide partijen niet meer mogelijk, tenzij door overmacht.

 

Betaling

Zal plaatsvinden direct na het optreden, tenzij anders overeengekomen. Bij betaling per bank dient dit binnen 10 dagen te geschieden, of vooraf.

 

Inning

Alle aan de inning van deze gage, kosten en/of vergoedingen, verbonden buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen voor rekening van de nalatige partij.

 

Wanprestaties

Bij het niet nakomen van deze overeenkomst of bij wanprestaties, zullen gedupeerde(n) maximaal de genoemde gage vergoed krijgen, vermeerderd met gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten.